website bán hàng trực tuyến

Những yếu tố để bán hàng trực tuyến thành công

Những yếu tố để bán hàng trực tuyến thành công

Nếu bạn chưa thấy phản hồi gì của khách hàng bạn hãy gửi sản phẩm của mình cho một nhóm người thuộc thị trường mục tiêu để lấy hồi âm từ họ nhằm cải tiến sản phẩm. Nếu thu được