tư vấn quan hệ khách hàng

Làm gì khi bị khách hàng phàn nàn?

Làm gì khi bị khách hàng phàn nàn?

Hãy nhớ rằng, bạn cũng là khách hàng ở một thời điểm nào đó. Hãy nghĩ về mức độ phục vụ mà bạn mong muốn khi bạn là một khách hàng. Hãy tự hỏi mình: “Tôi đã rút ra được