tìm khách hàng mới

Làm sao để tìm khách hàng mới?

Làm sao để tìm khách hàng mới?

Một khi bạn đã phát triển chuyên môn, thể hiện nó thông qua bất kỳ nguồn phương tiện truyền thông nào. Đăng trên Facebook hay blog của bạn hoặc viết trên blog của người khác để truyền bá thông điệp.