tiếp xúc với khách hàng

8 điều nên nói và 7 điều không nên nói với khách hàng

8 điều nên nói và 7 điều không nên nói với khách hàng

Nếu khách hàng tới công ty của bạn chỉ là vài người, hãy cố gắng gọi họ bằng tên. Nếu có quá nhiều người tới liên hệ ít nhất hãy nhớ một vài tên chính. Nếu họ thích cách bạn