thuyết phục khách hàng mua hàng

9 câu hỏi kết thúc giúp bạn chốt bán hàng thành công

9 câu hỏi kết thúc giúp bạn chốt bán hàng thành công

Hầu hết những người làm công việc bán hàng đều ý thức được tầm quan trọng của việc đặt câu hỏi, nhưng hầu hết họ đều mắc phải nhưng sai lầm nghiêm trọng trong việc đặt câu hỏi. Trước tiên,