tăng doanh thu

Kỹ năng cần thiết của kinh doanh online

Kỹ năng cần thiết của kinh doanh online

5 bước sau là những bước cơ bản nhất cung cấp cho bạn trong quá trình kinh doanh online. Các bước này đều được rút ra từ thực tế thất bại của khá nhiều bạn trẻ. Và hy vọng bài

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Bạn cần theo dõi và đo lường các kênh và tỷ lệ chuyển đổi thành người mua. Các kênh đều có khả năng sinh ra đơn hàng, vấn đề là chi phí bao nhiêu cho mỗi đơn hàng thành công