sản phẩm

Tư vấn chiến dịch influencer marketing

Tư vấn chiến dịch influencer marketing

Bạn không chỉ cần người khác tin tưởng (bằng influencer marketing), mà bạn còn muốn rất nhiều người tin và sử dụng đúng không? Vậy hãy kết hợp với với các kênh khác để lan toả sự tin tưởng đến

Nhúng nguyên nhân dẫn đến bán hàng online thất bại

Nhúng nguyên nhân dẫn đến bán hàng online thất bại

Sau đây là 4 Nguyên nhân thất bại trong kinh doanh online không chỉ ở cá nhân nhỏ lẻ và ở cả các doanh nghiệp lớn. Do đó, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để đạt được kết quả

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Hướng dẫn tăng doanh thu cho website bán hàng

Bạn cần theo dõi và đo lường các kênh và tỷ lệ chuyển đổi thành người mua. Các kênh đều có khả năng sinh ra đơn hàng, vấn đề là chi phí bao nhiêu cho mỗi đơn hàng thành công