sale

Cách bán hàng cho những khách hàng khó tính

Cách bán hàng cho những khách hàng khó tính

“Không có công thức chung nào cho tất cả các khách hàng của mình” nhưng hãy luôn ghi nhớ bài học này: “ Mục tiêu của người bán hàng không phải là đánh bại khách hàng mà là thuyết phục

Kỹ năng bán hàng cần biết

Kỹ năng bán hàng cần biết

Không nên đợi đến khi khách hàng đến nhận hàng mới đưa ra món hàng khác thay thế.Cho dù mặt hàng mới có tốt hơn thì đó vẫn là sự không tôn trọng cam kết với khách hàng. Ngoài ra,