nhu cầu khách hàng

Nhân viên bán hàng cần có những kỹ năng gì?

Nhân viên bán hàng cần có những kỹ năng gì?

Ngoài khả năng nghe những yêu cầu của khách bạn cần phân tích những thông tin của khách hàng và phán đoán theo nhiều chiều hướng để hiểu được tâm lý của họ. Có triển vọng trong nghề này hay