kỹ năng lắng nghe

Kỹ năng chăm sóc khách hàng nên biết

Kỹ năng chăm sóc khách hàng nên biết

Xác nhận sự hài lòng cũng đồng thời với việc bạn đã giải quyết tốt và hiệu quả những rắc rối và vấn đề phát sinh. Khi khách hàng nói rằng, “Vâng, tôi hài lòng”, thì sự trao đổi và

Nhân viên bán hàng cần có những kỹ năng gì?

Nhân viên bán hàng cần có những kỹ năng gì?

Ngoài khả năng nghe những yêu cầu của khách bạn cần phân tích những thông tin của khách hàng và phán đoán theo nhiều chiều hướng để hiểu được tâm lý của họ. Có triển vọng trong nghề này hay