không bán được hàng

Nguyên nhân website không bán được hàng

Nguyên nhân website không bán được hàng

Công cụ tìm kiếm sản phẩm cũng phải có độ phản hồi nhanh, cho ra kết quả chính xác với việc sắp xếp hợp lý (chia kết quả theo giá, loại sản phẩm, thương hiệu…). Bên cạnh đó việc tạo