dạy bán hàng

Chia sẻ kỹ năng bán hàng cho một nhóm người

Chia sẻ kỹ năng bán hàng cho một nhóm người

Bán hàng cho nhóm khác với bán hàng cho một người, bạn không thể bỏ qua bất kỳ người nào. Và bạn hãy luôn nhớ, một cách để chinh phục khách hàng, đó là sự chính trực. Điều này nghe

Bí quyết trở thành người bán hàng siêu đẳng

Bí quyết trở thành người bán hàng siêu đẳng

Nhân viên bán hàng bậc thầy bán hàng và kiếm tiền cho mình bằng cách đem đến cho khách hàng những khoản lợi nhuận khổng lồ. Khi nhân viên bán hàng bậc thầy thành công, khách hàng của họ cũng

Những kỹ năng bán hàng được áp dụng từ cổ chí kim

Những kỹ năng bán hàng được áp dụng từ cổ chí kim

Trong khi thói quen mua tạp hóa không giống như việc mua sắm định kỳ ở siêu thị. Người ta có thể đang làm công việc nhà, đang nấu ăn và chợt thấy thiếu một thứ gì đó. Lúc đó,