cung cấp sản phẩm

Quy trình 7 bước để kinh doanh trên internet cần phải biết

Quy trình 7 bước để kinh doanh trên internet cần phải biết

Khách hàng sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin. Vì thế, bạn hãy cung cấp thông tin miễn phí cho những trang web khác nhưng luôn đề liên kết đến trang web của mình. Như thế, bạn sẽ gia