công ty khởi nghiệp

Kỹ năng xử lý khi khách hàng “Sai”

Kỹ năng xử lý khi khách hàng "Sai"

Khi bạn xem xét một yêu cầu của khách hàng, hãy chắc chắn rằng bạn đang nghĩ về tầm nhìn và mục tiêu của công ty bạn. Sau tất cả, hãy giữ vững vị trí dẫn dắt của mình. Đó