bán hàng truyền thống

Những kỹ năng bán hàng được áp dụng từ cổ chí kim

Những kỹ năng bán hàng được áp dụng từ cổ chí kim

Trong khi thói quen mua tạp hóa không giống như việc mua sắm định kỳ ở siêu thị. Người ta có thể đang làm công việc nhà, đang nấu ăn và chợt thấy thiếu một thứ gì đó. Lúc đó,