bán hàng trên mạng

Những kỹ năng bán hàng online

Những kỹ năng bán hàng online

Bán hàng online có nghĩa là bạn phải biết sử dụng một cách linh hoạt, thông minh không gian ảo. Chọn lựa một số sản phẩm đặc trưng cho lên trang web rồi quay vòng các sản phẩm đó. Bạn